Tények és adatok

A hazai egyetemek sorában a Pécsi Tudományegyetem az elsők között ismerte fel, hogy kutatási, fejlesztési kapacitásainak, tudásvagyonának, kutatási eredményeinek tudatos kezelése, azok megóvása és piaci hasznosítása érdekében szükséges egy ezen feladatokat célzottan ellátó, önálló szervezeti egység létrehozása. 2005-ben jött létre a Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ, amelynek küldetése a kezdetek óta az, hogy az Egyetem tudásbázisát hatékonyan bekapcsolja az innovációs folyamatokba, ezáltal a kutatás-fejlesztési eredmények, találmányok a gazdaság és a társadalom számára valódi értéket képviselő innovációkká válva hasznosuljanak. A KTTK immáron 14. éve működik jogfolytonosan, jelenlegi kapacitásait tekintve 10 fővel (3 IP menedzser, 3 innováció menedzser, 2 fő kapcsolati menedzser, 1 fő asszisztens, 1 fő központvezető). Hosszú évekig a Pályázati Igazgatóság szervezeti keretei között működő egység 2018. október 1-je óta a közvetlen Kancellári irányítás alá tartozó Gazdaságstratégiai, Kapcsolati és Innovációs Főosztály fő bázisát adja.

A Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ a kezdetek óta nagy hangsúlyt fektet az egyetemen születő szellemi alkotások felkutatására, védelmére és innováció menedzsment tevékenységének folyamatos fejlesztése által azok piacra segítésére. A PTE szellemi termék portfoliója jelenleg 85 elemű, de a KTTK működése óta eddig összesen 128 szellemi alkotást kezelt. Ezek nagy része találmány, vagy olyan oltalomképes szellemi alkotás, amelyek iparjogvédelmi oltalmát az egyetem biztosítja és fedezi.

Említésre méltó, hogy a Világgazdaság által készített felmérés szerint 2018-ban a legtöbb hatályos nemzeti szabadalommal a Richter és az EGIS után a PTE rendelkezett (Világgazdaság, 2019. 03. 25. 1,4. oldal). A szellemi alkotások számának alakulását és a megszerzett oltalmi eljárásokat az alábbi diagramok szemléltetik.