Szellemi termékek menedzsmentje

Szellemi termékek menedzsmentje

Az Egyetem kiemelt jelentősségel kezeli a tudományos munka eredményeként létrejövő szellemi termékeit. Stratégiai célunk, hogy a keletkező tudásjavaskat megvédjük és hasznosulásukat segítsük. Ennek érdekében részletes menedzsment folyamatot építettünk fel az elmúlt évek során, melynek részleteit az alábbi flipbookban ismertetjük:

A menedzsment folyamat a szellemi termék bevejelentésével veszi kezdetét.

Milyen szellemi termékeket kell bejelenteni?

  • a kutatómunka során létrehozott valamennyi szellemi alkotást és védett ismeretet,
  • védjegyeket és egyéb árujelzőket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a szabályzat hatálya alá tartozó valamely más szellemi alkotáshoz, és amelyekre védjegyoltalom szerezhető;
  • minden olyan egyéb szellemi alkotást, amelyet a kutatóhely és harmadik személy közötti megállapodás a szabályzat hatálya alá rendel.

A feltaláló(k) köteles(ek) a szabályzat hatálya alá tartozó jogviszony keretében létrejött szellemi alkotást a megalkotást követően haladéktalanul, írásban, a szellemi alkotás bejelentéséről szóló, valamennyi feltalálótárs által aláírt űrlapon a KTTF bejelenteni. A feltaláló kötelessége, hogy a szellemi alkotást olyan részletességgel ismertesse, hogy az alapján a szakterületen jártas szakember számára a szellemi alkotás újdonsága és a feltalálói tevékenység egyértelműen megállapítható legyen. Igény esetén személyes konzultációval segítjük a bejelentő összeállítását.

Ki dönt a befogadásról?

A PTE szabályzata alapján az Egyetem a bejelentés igazolt átvételétől számított 90 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgálati szellemi alkotásra igényt tart-e, illetve az alkalmazotti szellemi alkotást hasznosítani kívánja-e. A döntést a PTE Innovációs Bizottság hozza meg a KTTF által készített előértékelés és javaslat figyelembe vételével.

Mi történik, ha az Egyetem befogadja a szellemi terméket?

A személyhez fűződő jogok nem idegeníthetők el a feltaláló(k)tól, tehát mind a szabadalmi bejelentésben, mind a publikációkban a feltalálók megjelölésre kerülnek. A befogadás lényeges jogi következménye, hogy ettől az időponttól kezdődően a vagyoni jogok jogosultja az Egyetem lesz, ami azt jelenti, hogy az Egyetem dönthet a találmány további sorsa felől, meghatározhatja a szabadalmi, illetve hasznosítási stratégiát. Természetesen az iparjogvédelmi és a hasznosítási lépések megtételénél, döntések meghozatalánál is adódnak olyan kérdések, melyekhez elengedhetetlen a feltaláló(k) szakmai segítsége, tudása. Erre tekintettel a feltaláló a szellemi alkotás jogi oltalmazása és hasznosítása során köteles a KTTF munkatársaival, a szabadalmi ügyvivővel és a hasznosítási folyamatban bevont más személyekkel szorosan együttműködni és a szükséges szakmai tájékoztatást megadni.

Az Egyetem köteles az általában elvárható gondossággal eljárni az oltalom megszerzése érdekében. Az Egyetem eltekinthet az oltalmi bejelentés megtételétől, vagy a bejelentést visszavonhatja, ha a szellemi alkotást titokban tartja, és üzleti titkot képező megoldásként hasznosítja. Az oltalom megszerzésével és a szellemi alkotás hasznosításával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Egyetemet terheli.

Bejelentéshez szükséges dokumentumok alább érhetőek el.