Technológiatranszfer és innovációmenedzsment a PTE-n

 

A Pécsi Tudományegyetem tíz karával, húszezres hallgatói létszámával, kétezer kutatójával, huszonkét Doktori Iskolájával Magyarország egyik legjelentősebb egyeteme. Meghatározó szerepe van a régió minden szellemi területén, oktatásban, művészetekben, tudományban, gyógyításban egyaránt. A PTE egyik fő stratégiai célja, hogy innovatív egyetemmé váljon, azaz a rendelkezésére álló tárgyi és szellemi erőforrások mozgósításával az oktatás, a kutatás, a gyógyítás és társadalmi felelősségvállalás terén is kreatív, élenjáró, a társadalmi-gazdasági kihívásokra válaszolni képes intézményként működjön.

A Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Főosztály (KTTF) 2005 óta áll a kutatók, hallgatók, üzleti partnerek rendelkezésére, a főosztály jelenleg a Kancellária Informatikai és Innovációs Igazgatóság keretei között látja el feladatait.

Küldetésünk egy olyan egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma létrehozása, amelybe a Pécsi Tudományegyetem sokrétű, komplex tudásbázisát bekapcsolva a kutatás-fejlesztési eredmények a gazdaság és a társadalom számára is valódi értéket képviselő innovációkká válhatnak. Csapatunk az elmúlt években közel 150 szellemi termék azonosításában, védelmében és hasznosításában vett részt. 

pteinno

Fő tevékenységeink

 • A PTE innovációs és kutatási potenciáljának, kutatási infrastruktúrájának rendszeres felmérése
 • A hasznosítható kutatási eredmények felkutatása, szellemi termék portfolió kialakítása, menedzselése az ötlettől a hasznosulásig
 • Szellemi alkotások jogi védelmének biztosítása, az egyetemi szellemi termék portfolió kezelése
 • Üzleti partnerek és befektetők keresése, gazdasági kapcsolatok fejlesztése, kutatási, üzleti együttműködések támogatása
 • Innováció marketing, az egyetemi technológiák népszerűsítése
 • A PTE kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltatási portfolió kialakítása, népszerűsítése
 • A gazdasági szféra innovációs szükségleteinek felmérése, közvetítése a kutatóink felé
 • Képzések, fórumok, partnertalálkozók szervezése, valamint oktatásaink keretében az üzleti innovációs kultúra terjesztése
 • Részvétel nemzetközi és hazai szakmai szervezetek, hálózatok munkájában

Belső szolgáltatásaink

 • Innovatív ötletek és technológiák értékelése, érdekelt piacok beazonosítása, piaci trendek felmérése, fejlesztési program kidolgozása
 • Szellemi alkotások azonosítása, egyetemi befogadás előkészítése, iparjogvédelmi oltalomi stratégia kidolgozása
 • Iparjogvédelmi és szerzői jogi tanácsadás, szabadalmi, mintaoltalmi eljárások lebonyolítása
 • Kutatás-fejlesztési együttműködések generálása, egyeztetések és szerződéskötés teljeskörű, hatékony lebonyolítása hazai és külföldi partnerekkel
 • Egyetemi tudástérkép és szolgáltatási portfolió kialakítása, kezelése
 • Spin-off alapítással kapcsolatos tanácsadás, menedzsment és mentorálás
 • Vállalati kapcsolatépítés, üzleti partnerek felkutatása, kapcsolati háló biztosítása
 • Képzések biztosítása hallgatók, kutatók és oktatók számára
 • Innovációs ismeretátadás, szemléletformálás

Külső szolgáltatásaink

 • A PTE szellemi termékeinek és K+F+I szolgáltatásainak nyilvántartása, bemutatása, teljeskörű menedzselése
 • Vállalati kapcsolatok építése, egykapus ügyintézés
 • Iparjogvédelmi és szerzői jogi tanácsadás
 • K+F projektek generálása, partnerek keresése, projektfejlesztés és forrásszerzés
 • Hasznosítási és K+F szerződések teljeskörű lebonyolítása

Feladataink