Internetes gyógyszer kereskedelem és hamis gyógyszerek vizsgálata

Az online gyógyszerbiztonsághoz, forgalmazáshoz kapcsolódóan számos gógyszerészeti szolgáltatást biztosítunk az érdekeltek részére. 

Elérhető szolgáltatások:

  • Kockázatelemzési metodika kidolgozása és alkalmazása az illegális internetes gyógyszerforgalmazás beteg- és gyógyszerbiztonságra kifejtett hatásainak feltérképezésére.
  • Gyógyszerek külső adatain alapuló informatikai megoldások fejlesztése digitális képanalízis és gyógyszerkészítmény adatbázis létrehozása által.
  • A biztonságos és az illegális internetes gyógyszerforgalmazók megkülönböztetését segítő online adatbázis prototípus létrehozása.
  • Online gyógyszertárak szakmai értékelését és lakosság tájékoztatását végző felület kialakítása.
  • Gyógyszerhamisítások szűrése és megelőzése.
  • Internetes gyógyszerforgalmazás helyzete és veszélyei, online gyógyszertárak szakmai értékelése.
  • Online gyógyszerforgalmazási tanácsadás.
Kutatócsoport
PTE GYTK Gyógyszerészi Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár Vezető kutató: Dr. Fittler András
Innováció Tudományterület