Szőlő rezisztencianemesítési és -szelekciós technológia

Pinot Regina vörös borszőlő

Pálma fehér borszőlő

Sportantropometriai felmérések

Gyógynövények virág- és megporzásbiológiája

Méhészeti termékek analízise

Gyógynövényismereti adatok gyűjtése, hisztológiai, fitokémiai, antioxidáns és antimikrobás vizsgálatok

Új immunizációs platformok fejlesztése

Nöbénybiológia

Mikotoxinok vizsgálata, polifenolok farmakokinetikai interakcióinak in vitro tesztelése