Főoldal

Informatika

Innováció

Demola

Inno-Capital

A szolgáltatás leírása

A Pécsi Tudományegyetem a polgárainak és az Egyetemmel szerződéses viszonyban álló külső partnereinek részére biztonságos, hálózaton keresztül történő távoli hozzáférés biztosít a lehető legmagasabb biztonsági szint megtartása mellett.

A távoli hozzáférés komoly biztonsági kockázatot jelent, melyet minden rendelkezésre álló eszköz felhasználásával minimalizálni kell. A szabályzat tartalmazza a VPN végpontok

  • engedélyezési, létesítési, nyilvántartási és ellenőrzési eljárásainak,
  • valamint a használatra és a működtetésre vonatkozó előírásoknak a részletes szabályozását.

Az alapelvek és szabályok figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező szándékos, vagy nem szándékos károkozásért a felhasználók tartoznak felelősséggel. A külső partnerek részére biztosított hozzáférések tekintetében a 7/2017. számú kancellári utasítás rendelkezései az irányadóak.

 

A szolgáltatás működése, igénybevétele

A PTE által biztosított VPN hozzáférést kizárólag munkavégzés céljából szabad használni. Az ettől eltérő felhasználás szigorúan tilos. A VPN hozzáférést a felhasználó más személynek semmilyen formában nem engedheti át.

VPN kapcsolat használatára csak az a személy jogosult, akinek igényét munkahelyi vezetője jóváhagyta, és a távmunkával kapcsolatos, ezen szabályzatban rögzített felhasználási feltételeket tudomásul vette, elfogadta, és ennek tényét az igénylőlapon aláírásával igazolta.

A VPN hozzáférésre vonatkozó igénythttps://sm.pte.hu oldalon az Informatikai igénylések menüpontban található VPN hozzáférés igénylés webes formanyomtatványon kell bejelenteni. Segítség az Informatikai és Innovációs Igazgatóság Ügyfélszolgálatán kérhető. Az igénylés teljesítése kizárólag abban az esetben történhet meg, amennyiben az egyetemi alkalmazott szervezeti egységének vezetője az igénylési formanyomtatványt aláírta. A hozzáférés engedélyezése az igénylési folyamat lezárása után jön létre.

Naplózás: A felhasználó tudomásul veszi, hogy a VPN csatornán keresztül bonyolított minden hálózati forgalma, a technológia sajátosságai miatt naplózásra kerül.

A VPN kapcsolat megszüntetésére vonatkozó igényt az Ügyfélszolgálaton keresztül kell bejelenteni. Külső partnerek hozzáférésének megszüntetése a hozzáférést igénylő feladata és felelőssége.

  • Dolgozó kilépése esetén: a felhasználó munkaviszonyának megszűnése esetén minden VPN hozzáférése automatikusan megszűnik.
  • Dolgozó belső áthelyezése esetén: amennyiben a felhasználót más munkakörbe helyezik, úgy a VPN hozzáférése automatikusan megszűnik. Áthelyezés során az új munkahelyi vezetőnek lehetősége van a VPN hozzáférés megtartását kérni.
  • Biztonsági incidens esetén: biztonsági incidens esetén az érintett felhasználó hozzáférése automatikusan megszűnik, a hozzáférés újbóli engedélyezése leghamarabb a biztonsági incidens kivizsgálását követően történhet meg.

 

További információk, tájékoztatók

VPN kliens alkalmazások elérhetősége, beállítások leírása

A PTE VPN szolgáltatásához használható kliens alkalmazást a https://i3.pte.hu/swlib az címről lehet letölteni.( Az eléréséhez eha/neptunkódos bejelentkezés szükséges )

Az egyes VPN alrendszerekhez történő csatlakozáshoz szükséges kliens beállítások leírásai az alábbi címen érhetők el: