Főoldal

Informatika

Innováció

Demola

Inno-Capital

Rólunk

A Pécsi Tudományegyetemen 2008-ban alakult meg az első, központi informatikai szervezet abból a célból, hogy az egyetemi hardver-szoftver erőforrások tervezése, üzemeltetése, fejlesztése egységes szempontok alapján, költség- és humán erőforrás hatékonyan, a megfelelő biztonsági irányelvek figyelembe vételével valósuljanak meg. A szervezet működése a kezdetektől tervezetten ITIL szabvány alapú, szolgáltatásszemléletű. Egy olyan központi szolgáltató szervezet kialakítása volt a cél, amely megfelelő szolgáltatási szinten segíti az egyetemi polgárokat, támogatja az Egyetem alapfeladatait, az oktatást, kutatást és gyógyítást. 

Az azóta eltelt időben mindezek az elvek, célok nem változtak, a feladatok, szervezeti felépítés is csak kis mértékben módosult, azonban a teljes körű központosítás megvalósítás csak részben sikerült, még mindig vannak olyan egyetemi egységek, amelyekben az informatika működtetése önálló infrastruktúrával és személyzettel történik.

Jelenleg, 2020.12.01-től az innovációs területtel kiegészülve az Informatikai és Innovációs Igazgatóság szervezetében látjuk el informatikai feladatainkat két nagy, különálló, de szorosan együttműködő egységben, az Infrastruktúra Szolgáltatási és az Alkalmazás Szolgáltatási Főosztályokon. 

Alapvető feladatunk az Igazgatóság hatáskörébe utalt egyetemi informatikai szolgáltatások, infrastruktúra, és alkalmazások üzemeltetése, támogatása, fejlesztése, valamint a beérkezett igények figyelembe vételével a szolgáltatások fejlesztési stratégiájának megfogalmazása. Feladatainkat szolgáltatási személetben, alapvetően munkaidőben végezzük, azonban kiemelt vagy kritikus szolgáltatások esetében munkaidőn túli készenlétet, 24 órás rendelkezésre állást biztosítunk, 24 órás telefonos Ügyfélszolgálatot és telefonközpontot működtetünk. 

Szolgáltatások egységesek, mindegyik esetében kidolgozásra került az igénylési és változáskezelési folyamat, azaz szabályozásra kerültek a felhasználási feltételek, így minden ügyfél azonos színvonalon veheti igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Az egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés igénylésekkel és hibabejelentésekkel az Ügyfélszolgálat kereshető a nap 24 órájában, de az Igazgatóság által működtetett, webes felületű, minden dolgozó által elérhető elektronikus önkiszolgáló ügykezelő rendszerén keresztül is van mód ezeket kezelni.

Az Igazgatóság jelenleg több nagy szolgáltatáscsoportra bontva működteti az Egyetem informatikai rendszereit, az alap infrastruktúra szolgáltatásoktól a nagy, szinte minden egyetemi polgár munkáját segítő, központi alkalmazásokig. A rendszerek üzemeltetését elsősorban belső erőforrásokkal végezzük, ezen túlmenően a kiemelt rendszerek esetében gyártói, vagy szállítói támogatási szerződéssel rendelkezünk. Utóbbiak az alkalmazások esetén kiterjednek a jogszabálykövetési szolgáltatásokra is. A számos egyetemi fejlesztésű alkalmazás esetében biztosítjuk a továbbfejlesztéshez és a követéshez szükséges fejlesztői kapacitásokat.

Az informatikai referenssel rendelkező szervezeti egységek szigetszerű, belső informatikai szolgáltatásait a referens kollégák végzik az Igazgatóság többi munkatársának hathatós segítségével.