Tények és adatok

A hazai egyetemek sorában a Pécsi Tudományegyetem az elsők között ismerte fel, hogy kutatási, fejlesztési kapacitásainak, tudásvagyonának, kutatási eredményeinek tudatos kezelése, azok megóvása és piaci hasznosítása érdekében szükséges egy ezen feladatokat célzottan ellátó, önálló szervezeti egység létrehozása. 2005-ben jött létre az Egyetem önálló kutatáshasznosítási és technológiatranszfer szervezete, amelynek küldetése a kezdetek óta az, hogy az Egyetem tudásbázisát hatékonyan bekapcsolja az innovációs folyamatokba, ezáltal a kutatás-fejlesztési eredmények, találmányok a gazdaság és a társadalom számára valódi értéket képviselő innovációkká válva hasznosuljanak. 

lepke

A PTE Innováció a PTE kutatáshasznosítási és technológiatranszfer szervezeteként a kezdetek óta nagy hangsúlyt fektet az egyetemen születő szellemi alkotások felkutatására, védelmére és innováció menedzsment tevékenységének folyamatos fejlesztése által azok piacra segítésére. A PTE szellemi termék portfoliója jelenleg 130 elemű, de eddigi működésünk során összesen 184 szellemi alkotást kezeltünk. Ezek nagy része találmány, vagy olyan oltalomképes szellemi alkotás, amelyek iparjogvédelmi oltalmát az egyetem biztosítja és fedezi.

szellemi termék portfólió

Az elmúlt 4 év során, a Tudástranszfer tevékenységek fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen az Egyetemközpontú Innovációs Ökoszisztéma kialakítása érdekében című pályázat megvalósítása alatt jelentősen bővült a portfolió, hiszen siekrült 63 új szellemi terméket azonosítani és befogadni.

befogadott szellemi termékek

Említésre méltó, hogy a Világgazdaság által készített felmérés szerint 2018-ban a legtöbb hatályos nemzeti szabadalommal a Richter és az EGIS után a PTE rendelkezett (Világgazdaság, 2019. 03. 25. 1,4. oldal).  

IP portfolió

A céges együttműködések fontos háttetér biztosítják a tudománykommunikációs onepagereink. Ezek rövid szakmai összefoglalókat tartalmaznak legfontosabb technológiáinkról, illetve KFI szolgáltatási kapacításainkról. Az elmúlt két év során összesen 204 új vagy megújult onepagert publikáltunk honlapunkon.

onepagerek