Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma

Tudástranszfer tevékenységek fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen az Egyetemközpontú Innovációs Ökoszisztéma kialakítása érdekében 

elo

Az egyetemi innovációs ökoszisztéma (EIÖ) felépítésével a PTE bővíteni és magasabb szintre kívánja emelni tudástranszfer tevékenységét. A program főbb elemei:

  • Összeköttetés biztosítása: a tudástranszfer funkcióhoz kapcsolódó új feladatok intézményi szintű ellátásának kiépítése, az Egyetemi-Vállalati innovációs partnerség erősítése;
  • K+F+I szolgáltatások biztosítása: az aktív, naprakész tudástérkép és K+F+I szolgáltatási portfolió összeállítása, menedzsmentje;
  • Szemléletformálás: a vállalkozási és innovációs készségek fejlesztése, tudásszint növelését, hallgatói és kutatói innovációs ötletek támogatása;
  • Aktív gazdaságélénkítés: az egyetemi K+F+I eredmények technológiai érettségének javítása, piacra jutásának elősegítése.
  • Nemzetközi kitekintés: kapcsolatok fejlesztése, hálózatokhoz csatlakozás

demola_infoblokk

2019. december 1-jével kezdtük meg a Tudástranszfer tevékenységek fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen az Egyetemközpontú Innovációs Ökoszisztéma kialakítása érdekében című 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00015 azonosító számú projekt megvalósítását.

A PTE fő stratégiai célja, hogy innovatív egyetemmé váljon, azaz a rendelkezésére álló tárgyi és szellemi erőforrások mozgósításával az oktatás, a kutatás, a gyógyítás és társadalmi felelősségvállalás terén is kreatív, élenjáró, a társadalmi-gazdasági kihívásokra válaszolni képes intézményként működjön. A PTE célja, hogy jelen projekt keretei között tervezett szakmai programjával bővítse, és magasabb szintre emelje tudástranszfer tevékenységét, melynek segítségével hatékonyan hozzá tud járulni az egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma kialakításához.

A Projekt keretében kiemelt feladatunk a kutatáshasznosítási és technológia transzfer tevékenység központosított menedzsmentjének ellátása, egykapus kapcsolattartási és innováció menedzsment pont biztosítása külső partnerek és az egyetemi polgárok számára.   

A projekt első fázisában kialakítjuk az innovációs ökoszisztéma stratégiai és operatív feltétel és keretrendszerét. Ennek keretei között folytatni kívánjuk a PTE kutatócsoportok K+F+I szolgáltatásainak felmérését, melynek eredményeként kialakított K+F+I portfoliónkat a megújított innovációs honlapon kialakított nyilvántartó és bemutató rendszer keretei között tesszük láthatóvá gazdasági és tudományos partnereink számára.

Kiemelt szerepet szánunk a hallgatói innovációk támogatásának. Célunk, hogy inspiráló, az innovációs kezdeményezéseket, start-up törekvéseket és vállalkozóvá válást segítő környezetet biztosítsunk egyetemünk hallgatói számára, hogy ezzel a háttérrel sikeres üzleti szereplőként kapcsolódjanak be a szűkebben és tágabban értelemezett régió gazdasági életébe. Ennek érdekében kerülnek megrendezésre a Hackatonok és az innovációs és start-up versenyek továbbá az ismeretbővítő képzések, illetve ezt a célt szolgálja még a DEMOLA Pécs hallgatói innovációs együttműködési központ beindítása.

A tervezett tevékenységeink jó lehetőséget biztosítanak az egyetemi-vállalati innovációs együttműködések és tudástranszfer erősítésére.

Kapcsolódó fő tevékenységeink 

DEMOLA Pécs

demola pécs

DEMOLA egy finn központú globális platform, amely világszerte 17 ország 50 egyetemének hallgatóit és az egyetemek gazdasági ökoszisztémáját alkotó szereplőit fogja össze. Hazánkban elsőként a BME keretei között jött létre DEMOLA központ, amely azóta a DEMOLA Közel-Kelet Európa regionális központjává nőte ki magát.

A DEMOLA koncepció hozzájárulása az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma sikeres működéséhez:

A DEMOLA nemzetközi szinten tesztelt és igazoltan eredményes innovációs modell programot, eszköztárat kínál az egyetem és az őt körülvevő vállalati ökoszisztéma közötti együttműködés újragondolására. A folyamatosan változó gazdasági környezet teremtette kihívásokra a KKV szektor megfelelő K+F és innovációs humán erőforrás hiányában csak reaktívan válaszol, a jövőbe tekintés, proaktív gondolkodás kapacitási korlátokba ütközik. A DEMOLA olyan platformot teremt, amely egy jövőbe tekintő, megatrendekben gondolkodó vállalati kultúra kialakulásához kíván hozzájárulni. A „DEMOLA-koncepció” strukturált folyamatokon keresztül, standardizált eszköztárral segíti az egyetem vállalati partnerek, valamint a résztvevő hallgatók és kutatók közös alkotását, az innovációs értékteremtést.

A DEMOLA operatív működése:

A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy a vállalati szereplők számára belépési díj fejében, lehetőség nyílik aktuális innovációs probléma tekintetében úgynevezett challenget indítani, amely a központi DEMOLA rendszerbe kerülve láthatóvá válik az összes DEMOLA egyetem hallgatói számára. A challenge iránt érdeklődő, különböző karokról (esetleg pécsin kívüli egyetemről) érkező hallgatókból szerveződött team nyolc héten keresztül strukturált és facilitált keretek között dolgozik a kihívásra megoldást jelentő eredményen. Ez az időszak mind a DEMOLA (egyetem) részéről, mind a vállalat részéről (egy vállalati szakember által) folyamatosan támogatott, amelyet a nyolcadik hét végén egy prezentáció zár le. A team a vállalatok számára bemutatja a challenge időszak eredményét, amely szellemi termékként a hallgatók tulajdona, és amely – amennyiben a vállalati partner számára értéket képvisel – megvásárolható.

További részletek a DEMOLA Pécs oldalon.

PatLib Központ 

demola pécs

Az iparjogvédelmi és szerzői jogi információk terjesztésére, hasznosítására alapította az Európai Szabadalmi Hivatal és az Európai Szabadalmi Egyezményhez (ESZE) csatlakozott tagállamok közössége a hálózatba szerveződő PATLIB központokat (PATent LIBrary = Szabadalmi Könyvtár). A PATLIB központok célja a hallgatók, az oktatók, kutatók, szakemberek iparjogvédelmi tájékozottságának szélesítése, iparjogvédelmi információkkal való ellátása. A PATLIB központok feladata továbbá az ismeretek terjesztése azoknak az innovatív tevékenységet folytató kis- és középvállalkozóknak, akik érdekeltek szellemi termékük védelmében. A PTE PATLIB központja a szellemitulajdon-védelem teljes körére vonatkozó ügyfélszolgálatot és tájékoztató szolgáltatásokat kínál a régió számára, kiszolgálja az érdeklődők szellemi jogvédelemmel kapcsolatos információs igényeit. A segítségnyújtás és szaktanácsadás kiterjed az egyes szellemi alkotásokban, az iparjogvédelem eszközeiben, az oltalmi formákban történő eligazodásban, azok kiválasztásában, az iparjogvédelmi információforrásokra-, adatbázisokra; továbbá a szellemi termékek hasznosításával kapcsolatos fontos tudnivalókra. A Patlib Központ szolgáltatásait bárki igénybe veheti, a szolgáltatás ingyenes előzetes bejelentkezést követően lehet igénybe venni.

Területi Innovációs Platform az innováció, az együttműködés és vállalkozásfejlesztés jegyében

tip

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával indította útjára a Területi Innovációs Platformokat (TIP) bemutató országos programsorozatát. A 2019 novemberében lezajlott eseménysorozat célja az volt, hogy az egyetemi tudásbázisokra épülve olyan térségi szerveződések jöjjenek létre országszerte, amelyek egyszerre biztosítanak lehetőséget az innovációs szakpolitikai irányok közvetlen megismerésére, a helyi innovációs ökoszisztéma szereplői közötti együttműködések kialakítására, erősítésére és új szakmai alapok létrehozására.

A megújuló hazai innovációs ökoszisztéma jövőbeli teljesítménye és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a szereplők – szakpolitikusok, felsőoktatási és kutató intézmények, vállalkozások és szakmai szervezetek – kapcsolatai helyi szinten is megerősödjenek, az intelligens szakosodási stratégia mentén fokozva egy-egy térség innovációs képességét. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal ezért – az egyetemi központokra építve és a térségi innovációs környezet meghatározó szereplőinek legfőbb erősségeire koncentrálva – olyan új találkozási pontokat kíván létrehozni a Területi Innovációs Platformok keretében, amely új szemlélettel segíti elő az információáramlást, a tudástranszfert, valamint az együttműködést és a szakmai kapcsolatépítést.

A platformhoz az alábbi nyilatkozat kitöltésével csatlakozhat, melyet kérjük juttasson el a Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és Technológia-Transzfer Főosztályához az alábbi e-mail címre: orosz.daniel@pte.hu