Első alkalommal került átadásra a PTE Innovációs Nívódíj

A PTE Innovációs Nap rendezvényen hagyományteremtő jelleggel, első alkalommal került átadásra a PTE Innovációs Nívódíj, a díjazottat PTE Innovációs Bizottság választotta ki az egyetemi szellemi termék portfolióban lévő szellemi alkotások feltalálói közül.

A 2022. évi PTE Innovációs Nívódíj nyertese

Dr. Almási Gábor, Dr. Hebling János, Dr. Pálfalvi László

PTE TTK Fizikai Intézet/ SZKK Nagyintenzitású Terahertzes Kutatócsoport vezető kutatói

10 önálló szellemi termékkel a fenti kutatók jegyzik a PTE legnagyobb szakterületi innovációs portfolióját. Kutatási munkájuk eredményeként a forradalmasították a THz sugárzás előállítását, a találmányi megoldásaik segítségével olyan nagyenergiájú THz impulzusokat képesek előállítani, melyek alkalmasak különleges anyagvizsgálati alkalmazások megvalósítására, sőt akár töltött részecskék gyorsítására.

A kutatócsoport szakmai teljesítménye alapján a PTE legnagyobb összegű KFI szolgáltatási megrendelését kapta az ELI-Alps Kutatóintézettől, a szerződés keretében több a témához kapcsolódó találmány is hasznosult. A létrehozott energiájú terahertzes forrás megalapozta az ELI THz kutatási infrastruktúráját és azóta is számos európai kutatásnak ad otthont a kutatóintézetben.

Fontos eredményeket értek el a THz sugárzás előállításában kulcsszerepet játszó speciális echellonok folyamatos fejlesztésében. A több megadott szabadalommal rendelkeznek a THz sugárzáskeltés e szegmensében, sőt az utóbbi időben végrehajtott technologizáló lépések eredményeként a kutatócsoport kiemelt szerepet tudott vállalni a pécsi Tudományos és Innovációs Park szakmai programjának kialakításában. A TIP keretei között két kiemeleten perspektivikus projekttel is szerepelnek, egyrészt az ultraprecíziós megmunkáló központban terveznek nagyértékű kristálymegmunkálási tevékenységet folytatni, de a program keretében már a részecskegyorsítás területén is gyakorlati eredmények megvalósítását tervezik.

Az általuk kialakított THz infrastruktúra már jelenleg is a világ egyik legnagyobb energiájú THz sugárzását képes előállítani, de a terveik szerint még az idén lehetőségük nyílik a világelsőség megszerzésére.

A megoldás fejlettségi fázisa, megvalósíthatósága

A különböző megoldások különböző érettségi ciklusban vannak: TRL2-TRL7, van innovációjuk, mely szimulációs modellként került igazolásra (pl. Terahertzes iongyorsító berendezés), de van valódi környezetben működő műszerük is (Leképező optikát és kontaktrácsot tartalmazó döntött impulzusfrontú terahertzes sugárforrás).

A megoldás hasznosíthatóság, piaci értékpotenciálja

A terahertzes (THz) impulzusok új perspektivikus alkalmazási területe a töltött részecskék gyorsítása. Így a jelenlegi gyorsítóknál sokkal kisebb méretű és olcsóbb eszközökkel lehetne részecske csomagokat létrehozni különböző alkalmazások (pl. anyagszerkezet-kutatás) céljára. A gyorsításra alkalmas terahertzes elrendezések kulcselemei jelen technológia alapján előállítható hibrid lépcsősrácsú megoldások.

A megoldás társadalmi, gazdasági hatása

A nagyenergiájú THz sugárzás és a kapcsolódó találmányok jelentősen kibővítik a THz-es alkalmazások körét. Jelentősen bővülni tud ezen nem ionizáló sugárzás felhasználása anyagvizsgálati területeken, sőt megoldások a részecske gyorsítók építése során lehet majd felhasználni. Az extrém erős elektromágneses impulzusok alkalmasak arra, hogy laboratóriumi skálájú gyorsító berendezéseket hozzanak létre, mely megoldással a gyorsító berendezések előállítása töredék költséggel jár, így a technológia hozzáférhetősége, széleskörű gyógyászati alkalmazása is lehetővé válik.