Főoldal

Informatika

Innováció

Demola

Inno-Capital

Rólunk

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Informatikai és Innovációs Igazgatósága (i3) 2021. január 1-jén jött létre a korábban egymástól független informatikai és innovációs területek integrációjával, aminek eredményeként egy szervezetbe kerültek a jövő technológiáival, az informatikai fejlesztéssel, a hatékony működéssel és a stratégiai irányokkal foglalkozó egységek.

Ma egy modern szervezet szükségszerűen digitális és innovatív, azaz egyrészt jelentősen támaszkodik az információtechnológia gyorsuló fejlődése nyomán létrejött megoldásokra, másrészt pedig önmaga is képes a rendszeres megújulásra, és az ezáltal létrehozott újdonságok alkalmazására és széles körű gazdasági és társadalmi hasznosítására.

Oktatási, kutatási, gyógyítási és művészeti tevékenységet végző tudományegyetemként nemcsak feladatunk, hanem felelősségünk is, hogy a társadalom és a gazdaság előnyére kamatoztassuk a működésünk eredményeként létrejövő adat- és információs vagyont, és az ezekből felépülő tudástőkét.

Az i3-nál mi mindezt holisztikus és integratív szemléletben, a legújabb paradigmák mentén, a biztonságot, az üzletmenet folytonosságot, a fenntarthatóságot, az agilitást és a skálázhatóságot középpontba állítva létrehozott és továbbfejlesztett szolgáltatásokkal, alkalmazásokkal és infrastruktúrával támogatjuk, megteremtve ezáltal a 21. századi, modern, digitális és innovatív PTE alapját.