Multi-frekvenciás elektromos impedancia tomográfia eljárás

A kutatási projekt során egy új képalkotó eljárás kifejlesztését tűztük ki célul. Az eljárás a vizsgált anyag elektromos impedancia térképét adja eredményül. Ez egy olyan roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárás, ami a vizsgálat tárgyát képező tartományon belüli anomáliák feltérképezése mellett, specifikálásra is alkalmas. Ugyanis azt használja ki, hogy a különböző anyagok különböző frekvenciákon másképpen viselkednek. Az eljárás a mérési hibák kiszűrésével a jelentősen nagyobb pontosságú méréseket tesz lehetővé, mint más impedancia alapú mérőrendszerek.

A kutatási projekt során az adatgyűjtő rendszer, az adatfeldolgozás, a képrekonstrukció és a képábrázolás is teljes egészében saját fejlesztésű. Az adatgyűjtés és adatfeldolgozást sikerült szabadalmaztatnunk, egy szolgálati szabadalom keretein belül.

A találmány alkalmas a jelenleg piacon lévő termékeknél jobb hatékonysággal működő diagnosztikai készülék előállítására. Így a hasznosítás fő irányát a diagnosztikai műszergyártásban látjuk. Jelenleg e téren aktív kutatómunka folyik betegek bevonásával, melynek keretében a máj zsírosodását pontosan mérő készülék prototípusának elkészítését és a mérési eredmények igazolását végezzük.

Másik jelentős hasznosítási irány az anyagösszetétel vizsgálatokra történő alkalmazás, ahol a inhomogén anyagok roncsolásmentes mérése válik lehetségessé a technológia alkalmazásával.

Innováció Fejlesztési szint
Prototype in level TRL 6, data-processing algorithm, validation with clinical studies
Innováció Iparjogvédelmi státusz
Patented in the EU and USA (PCT/HU2016/050062).
Patent pending in Canada and Japan.

KAPCSOLAT

Czibók Balázs

innováció menedzser
+36 30 925 5619