Ujvári János diplomadíj-pályázat

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiírt Ujvári János diplomadíj-pályázat célja a szellemi tulajdon-védelmi ismeretek növelése az alap- és mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók körében.

A kiírás célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemi tulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemi tulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.

A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2022/23-as tanév tavaszi félévében fejezik be tanulmányaikat. A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemi tulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, amit teljesen a szellemi tulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének szentelnek.

A pályázati díj elnyerésének feltételei:

  1. Egy 20 órás szellemi tulajdon-védelmi távoktatási tanfolyam elvégzése, kivéve, ha a hallgató korábban az egyetem által igazoltan elvégzett egy minimum 20 órás szellemi tulajdon-védelmi képzést.
  2. A diplomamunka/szakdolgozat témájához kapcsolódó szellemi tulajdon-védelmi vonatkozások feltárása minimum 10 oldal terjedelemben. A dolgozat írása közben a hallgatónak legalább három alkalommal kell egyeztetni a hivatal által számára biztosított szakmai konzulenssel.

A pályázaton való részvétel során a hallgatók értékes szakmai képzést kapnak térítésmentesen, valamint szakmai támogatást pályázati anyaguk elkészítéséhez. A legjobb pályázatok öt kategóriában 250, 200 és 150 ezer forint értékű anyagi elismerésben részesülnek. 

Határidők:

A pályázati szándék regisztrálásának határideje:               2022. december 5.

A diplomadíj-pályázat elkészítésének határideje:               2023. március 24. 

A 2022/23-as tanév tavaszi félévben végzős hallgatók pályázatainak értékelése a tanév őszi félévében végzős hallgatók számára kiírt pályázatokkal együtt történik. Minden hallgató 2023. szeptember 30-ig tájékoztatást kap pályázata eredményéről.

A felmerülő kérdésekre készséggel válaszolnak az ujvaridiplomadij@hipo.gov.hu központi e-mail címen.

A pályázatról bővebb információ és a részletes kiírás az SZTNH képzési oldalán található: https://www.sztnh.gov.hu/hu/sztnh/szellemitulajdon-vedelmi-kepzes/ujvari-janos-diplomadij-palyazat 

Sok sikert kívánunk minden pályázónak!