Új Proof of Concept pályázat egyetemi polgároknak

A Pécsi Tudományegyetem célja, hogy az oktatás, valamint a tudományos tevékenység mellett a régió és az ország meghatározó kutatás-fejlesztési és innovációs központja is legyen.

A Pécsi Tudományegyetem kiemelt fontosságot tulajdonít az egyetemen létrejövő szellemi termékek gazdasági hasznosításának. Ehhez kapcsolódóan kívánja létrehozni a szellemi termékek piacra juttatását, hasznosítását megkönnyítő PTE Proof of Concept (PoC) Alapot. Az alap elsődleges célja a termékvalidáció és termékfejlesztés támogatása.

Az alap forrását a 2022/2023 évre a PTE és az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány (UQA) között létrejött támogatási szerződés biztosítja. Rendelkezésre álló keret bruttó 120 millió Ft.

A program keretében támogatható tevékenységek különösen:

(1.) Ötletvalidációhoz kapcsolódó költségek, piackutatás;

(2.) Proof of Concept (igazoló) kísérletek végzése; ehhez kapcsolódó anyag- és fogyóeszköz beszerzés (bérköltség csak indokolt esetben)

(3.) Prototípus-fejlesztés;

(4.) Külső szakértők megbízása üzleti-hasznosítási modell kidolgozására, piacelemzésre, piacfókuszálásra;

(5.) Külső szolgáltatások igénybevétele (pl. szoftverfejlesztés, rapid prototyping, analitikai szolgáltatások stb.)

Elszámolható költségek

Személyi jellegű költségek

 • többletfeladat keretében bér jellegű költség és járuléka (csak indokolt esetben, valamint a szellemi alkotásban feltalálóként, szerzőként részt nem vevők részére)
 • megbízási szerződés keretében bér jellegű költség és járuléka

Dologi költségek

 • szakértői szolgáltatások költsége, szellemi tevékenység költségei, szakértői díjak
 • regisztrációs díj, úti- és szállás költség
 • piacra jutást segítő szolgáltatások igénybevétele
 • kutatási anyag- és fogyóeszköz beszerzés

Beruházások

 • prototípus fejlesztés költségei

A pályázat részletes feltételeit a mellékelt kiírás tartalmazza!

A pályázatok benyújtása

 • A pályázati Projektjavaslat – jellegétől függően- csak a jelen felhívás 1. vagy 2. sz. mellékletét képező, illetve a www.innovacio.pte.hu oldalról letölthető hivatalos adatlapon nyújtható be. Az adatlaphoz csatolni kell a jelen kiírás 3 sz. mellékletében található Pályázói nyilatkozatot, illetve a 4 sz. mellékletében található A kutatóhely vezetőjének támogató nyilatkozatát, valamint a 6. sz. melléklet szerinti részletes költségvetést. Kiemelt kiegészítő PoC Projekttámogatás igénylése esetén a 2. sz. melléklet szerinti Adatlapon és a 6. sz. melléklet szerinti költségvetésen túl az 5. sz. melléklet szerint elkészített üzleti koncepció benyújtása is kötelező.
 • A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás a jambrich.kata@pte.hu címen kérhető.
 • A pályázati Projektjavaslatot elektronikusan kérjük benyújtani az alábbi címre: jambrich.kata@pte.hu
 • A pályázatok benyújtási határideje: 2022. október 31.