Pályázati felhívás a 2022. évi PTE Innovációs Díjra

 1. A kiírás célja

A Pécsi Tudományegyetem kiemelt célja, hogy az oktatás, valamint a tudományos tevékenység mellett a régió és az ország meghatározó kutatás-fejlesztési és innovációs központja is legyen. Ennek keretében kiemelt fontosságot tulajdonítunk az egyetem azon oktatóinak/kutatóinak, PhD-hallgatóinak és hallgatóinak támogatására, akik olyan innovatív megoldásokon dolgoznak, amelyek rendelkeznek akkora üzleti értékpotenciállal, amellyel a PTE eredményesen tud megjelenni a hazai vagy akár a nemzetközi piacon.

Kapcsolódó feladatunk olyan üzletileg is hasznosítható kutatási eredmények, ötletek beazonosítása, amelyekkel a Pécsi Tudományegyetem hozzájárulhat közvetlen környezete, Pécs városa és a Dél-Dunántúl gazdasági, társadalmi fejlődéséhez.

 1. Pályázni lehet az alábbi három kategóriában:
 • Vállalattal közös fejlesztés, innovatív projekt – Kooperatív Innovációs Díj
  Pályázók köre: Oktatók, kutatók: A Pécsi Tudományegyetem főállású munkaviszonnyal rendelkező oktatói/kutatói, valamint részvételükkel működő kutatócsoportok. P
  énzjutalom: bruttó 100.000 Ft
 • A legígéretesebb fejlesztési ötlet – Hallgatói Innovációs Díj
  Pályázók köre: Hallgatók: Pécsi Tudományegyetem alap-, mester-, vagy osztatlan képzésében résztvevő hallgatói és a fenti hallgatókból álló csoportok. Pénzjutalom: bruttó 100.000 Ft
 • A legígéretesebb doktorandusz kutatás-fejlesztési eredmény – PhD Innovációs Díj
  Pályázók köre: PhD-hallgatók: A Pécsi Tudományegyetem doktorandusz hallgatói, doktorjelöltjei és a részvételükkel működő kutatócsoportok. P
  énzjutalom: bruttó 100.000 Ft

Pályázni lehet olyan fejlesztési projekt, fejlesztési ötlet, innováció vagy innovatív kutatási eredmény bemutatásával, amely létező piaci igényekre reagáló innovatív megoldásokat, felismeréseket tartalmaz, ezáltal üzleti értékpotenciállal rendelkezik.

 

 1. Értékelés - döntéshozatal

A bírálóbizottságot a Pécsi Tudományegyetem Innovációs Bizottságának tagjai alkotják. A Hallgatói Innovációs Díj elbírálásában egy EHÖK által delegált tag is részt vesz.

Az értékelés fő szempontjai

 • a pályamű újszerűsége, innovatív jellege
 • fejlettségi fázis, megvalósíthatóság
 • hasznosíthatóság, piaci értékpotenciál
 • pénzügyi és infrastrukturális igény
 • társadalmi, gazdasági hatás

Az eredményről a KTTF tájékoztatást küld minden pályázó részére.

Jelen kiírásra beküldött pályamunkákból a KTTF munkatársai posztert készítenek, amelyek kiállításra kerülnek a PTE Innovációs Nap keretében. E rendezvényen a pályázóknak lehetőségük nyílik innovációs ötletük szakmai megvitatására, az innováció továbbfejlesztéséhez és hasznosításhoz kapcsolódó mentori, pénzügyi tanácsadásban történő részvételre.

Ezenkívül a díjazottakat egy rövid prezentációra kérjük fel, melyet 2022. május 5-én a PTE Innovációs Nap 2022 esemény keretében lesz lehetőségük megtartani, ezáltal is népszerűsítve kutatási témájukat.

 1. A benyújtás technikai, formai követelményei

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap aláírva
 2. Jogi nyilatkozat aláírva
 3. A pályázat szakmai anyaga minimum 3 gépelt oldal becsatolva az alábbiak szerint:
 • Részletes leírás a megoldott probléma és a megoldás kifejtésével (min. 2 oldal)
 • Üzleti koncepció a szellemi alkotás piaci alkalmazhatóságának, felhasználási lehetőségeinek leírása, releváns piac, érdekelt cégek bemutatása, valamint a hasznosításra vonatkozó elképzelések ismertetése (min. 1 oldal)
 • Elektronikus formátumban rendelkezésre bocsátott ábra/folyamatábra/illusztráció

 

A benyújtáshoz szükséges formanyomtatványok jelen kiírás mellékletében érhetőek el.

A pályázati anyag elektronikus formájának benyújtási határideje: 2022. április 15.

A Benyújtás módja: elektronikusan az czibok@pte.hu e-mail címre megküldve.

 

 1. Díjátadás

A díjak a 2022. május 5-én a PTE Innovációs Napon ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra.

További információk:

Czibók Balázs innováció menedzser (e-mail: czibok@pte.humobil: 30/9255619)