Vízminőség védelem

Kutatási területek​

 • Felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme, vízminőség szabályozás, revitalizáció​

     A felszíni és felszín alatti vizek az antropogén hatások révén elszennyeződnek​

     és ezáltal használati lehetőségeik beszűkülnek, korlátozódnak. Az emberi és ​

     ökológiai érdekek megkívánják a jó állapotban lévő víztestek állapotának​

     megtartását, illetve a vizek minősgének helyreállítását. Ezek a beavatkozások​

     komplex szemléletet igényelnek. Egy vízminőség-védelmi beavatkozási​

     program kidolgozásához széleskörű áramlástani, hidrológiai, hidrogeológiai, ​

     mikrobiológiai, vízkémiai és műszaki ismeretekre van szükség. Ezért az ilyen ​

     jellegű beavatkozásokat kutató teamek végzik minden esetben az adott​

     víztestre specifikáltan. ​

 • Szennyvíztisztító telepek modellezése, optimalizálása ​

     A szennyvíztisztító telepek működtetése állandó szakmai felügyeletet és szinte ​

     folyamatos felülvizsgálatot kíván. A cél, hogy a lehető legolcsóbb üzemeltetési​

     költség mellett az ökológiai célok és jogszabályi kötelezettségek betartásra​

     kerüljenek. A szennyvíztisztító telepek komplex működési mechanizmusának ​

     egyszerűbb átláthatóságát teszik lehetővé a korszerű szennyvízkezelési ​

     modellek alkalmazása. Ezek segítségével optimalizálható a működés, illetve ​

     vizsgálható a telep működése különböző üzemállapotokban (pl. távlati ​

     terhelésnövekedés), optimalizálható az üzemköltség, illetve javítható a ​

     tisztítási hatékonyság.   ​

 • Szenny- és hulladékvizek kezelése​

 • Ivó- és ipari vízkezelés​

 • Víz és szennyvízkezelési technológiák tesztelése, adaptációja, fejlesztése

Termékek és szolgáltatások:​

 • Számítógépes modellezés, technológiafejlesztés, adaptáció, tesztelés, optimalizálás​

Speciális műszerek, labor:​

 • BIOWIN szennyvízkezelési modellező program ​

 • Áramlástani és technológiai laboratórium​

 • Kémiai és környezetvédelmi méréstechnikai laboratórium felszerelése, eszközei és műszerei, pl. AAS, ICP-OES, terepi mérésekre alkalmas vízminőség vizsgáló mérőrendszer​

 ​

Referenciák:​

 • Szigetvári szennyvíztisztító telep modellezése​

 • Pannon Power Zrt. Központi telephelyének vízforgalom optimalizálása​

 • Pécs város forrásainak vízminőség védelme​

 • A pécsi Balokány-tó vízminőség szabályozása ​

Innováció Tudományterület

KAPCSOLAT

Orosz Dániel

innováció menedzser
+3630/ 296 53 09