Szerkezetek diagnosztikája

Kutatási területek​

 • Falazott szerkezetek optimalizált diagnosztikai eljárásai​

     A kutatás célja falazott szerkezetek mechanikai és szerkezeti jellemzőinek​

     meghatározására olyan vizsgálati módszerek kidolgozása, amelyek a gyakorlati ​

     alkalmazás szempontjából megfelelő megbízhatósággal bírnak és a lehető​

     legkisebb roncsolást okozzák a vizsgált szerkezetekben. A kutatás során ​

     laboratóriumi vizsgálatokat végeztünk falazott próbatesteken, különböző ​

     vizsgálati módszerek felhasználásával. A laboratóriumi eredmények​

     feldolgozását követően a vizsgálatokat kiterjesztjük tényleges  szerkezetekre is ​

     (elsősorban hidak, falazott szerkezetű építmények). A vizsgálatok​

     eredményeként különböző roncsolásmentes, kis roncsolással járó és​

     roncsolásos módszerek megbízhatóságát hasonlítjuk össze a matematikai​

     statisztika módszereivel és különböző szerkezet típusokra optimalizált ​

     vizsgálati algoritmusokat dolgozunk ki a szerkezet jelentőségének, műszaki és ​

     statikai állapotának megfelelően. A kutatási eredmények elsődleges​

     felhasználási területei: műemlék és műemlék jellegű épületek teherhordó ​

     szerkezeteinek vizsgálata, falazott hidak és egyéb mérnöki létesítmények ​

     szerkezeti és statikai vizsgálata.​

 • Falazott szerkezetű hidak és épületek állapot értékelése a szerkezeti modellezés és diagnosztika eszközeivel​

 • Szerkezetek állapotromlási folyamatainak modellezése​

 • Szerkezetek rehabilitációjának diagnosztikai eljárásai    

Termékek és szolgáltatások:​

 • Mérnöki létesítmények állapotfelmérése in situ diagnosztikai vizsgálatok és szerkezet monitoring segítségével​

 • Építőanyagok szilárdsági vizsgálata és minősítése​

 • Tartószerkezetek terheléses vizsgálata​

 ​

Speciális műszerek, labor:​

 • Mobil szerkezetdiagnosztikai labor​

 • Építőanyagok diagnosztikai labor​

 • Tartószerkezet diagnosztikai labor​

 • Számítógép vezérelt mobil mérőállomás (HBM-MGC plus típusú)​

 ​

Referenciák:​

 • Bátaapáti radioaktív-hulladéktároló vágatainak lőttbeton vizsgálata fúrt mintákon​

 • Előregyártott szálerősítésű beton elemek kísérleti fejlesztése​

 

Innováció Tudományterület

KAPCSOLAT

Orosz Dániel

innováció menedzser
+3630/ 296 53 09