Mesterséges megtermékenyítés hatékonyságának javítása

In vitro fertilizációs (IVF) kezelés során a terhesség esélyének növelése céljából leggyakrabban egynél több embrió transzferére kerül sor. Ez azonban jelent ősen megnöveli az ikerterhesség veszélyét, és ezen keresztül a koraszülések és koraérettség kockázatát. Ennélfogva lenne fontos tudni kiválasztani a legnagyobb valószínűséggel beágyazódó embriót, ugyanakkor a tenyésztett embriók esetében az ismert kompetencia-értékelési eljárások megbízhatósága általában alacsony.

Az extracelluláris vezikulák (EV-k) olyan részecskék, amelyek külső felszíni és intravezikuláris molekuláris mintázatuk (DNS, RNS, fehérje) alapján fontos szerepet játszanak a sejtek közötti kommunikációban. Kutatásaink eredményeként kimutattuk, hogy a DNS-t tartalmazó EV-k száma az a paraméter, amely összefüggésben van az embrió életképességével.

Az általunk kifejlesztett nem invazív eljárás keretében az embrió tenyésztésére alkalmazott tápközegből származó mintából áramlási citométer segítségével határozzuk meg a DNS-t tartalmazó extracelluláris vezikulumok (EV) számát, és  ennek segítségével tudjuk meghatározni a tenyészett embrió implantálódási kompetenciáját.

Innováció Fejlesztési szint
TRL 3
Innováció Iparjogvédelmi státusz
Patent pending in EU, USA, Canada and Australia.
Innováció Tudományterület

KAPCSOLAT

Czibók Balázs

innováció menedzser
+36 30 925 5619