Aktív szerepvállalásunk az innovációs ökoszitsztéma építésében

A KTTF kezdetektől kiemelt fontosságot tulajdonít a helyi innovációs ökoszisztéma kialakításának és fejlesztésének, működésünk során számos erőfeszítés tettünk a régiós gazdaság versenyképeeségének javítására, az ipari-egyetemi együttműködések erősítésére, a technológia-transzfer folyamat erősítésére, az egyetemi innovációk hasznosítására.

Vezető szerepet vállaltunk az Egyetemi Technológia- és Tudástranszfer Fórum (ETTF) létrehozásában és működtetésében, a Területi Innovációs Platform rendszeréhez történő csatlakozásban, a jelenleg megvalósítás alatt álló Tudományos és Innovációs Park koncepciójának, felépítésének kialakításában és a régiós kamarákkal történő együttműködés új alapokra tröténő helyezésében.

A témához kapcsolódóan olvasható az Univ Pécs friss írása.