Új találmány, szellemi alkotás bejelentése

Milyen szellemi termékeket kell bejelenteni?

·         a kutatómunka során létrehozott valamennyi szellemi alkotást, és védett ismeretet, amennyiben szolgálati vagy alkalmazotti jellege megállapítható,

·         védjegyeket és egyéb árujelzőket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a szabályzat hatálya alá tartozó valamely más szellemi alkotáshoz, és amelyekre védjegyoltalom szerezhető;

·         minden olyan egyéb szellemi alkotást, amelyet a kutatóhely és harmadik személy közötti megállapodás a szabályzat hatálya alá rendel.

Mi a teendő, ha a feltaláló által létrehozott szellemi termék szolgálati vagy alkalmazotti jellegű?

Az Egyetemen folyó tudományos kutatási tevékenység eredményességének támogatására, a tudományos kutatás, fejlesztés során az Egyetemen létrejövő kutatási eredmények, szellemi alkotások azonosítására, védelmére és hasznosítására az Egyetemen Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ (KTTK) működik.

A feltaláló köteles a szabályzat hatálya alá tartozó jogviszony keretében létrejött szellemi alkotást a megalkotást követően haladéktalanul, írásban, a szellemi alkotás bejelentéséről szóló, valamennyi feltalálótárs által aláírt űrlapon a KTTK útján az Egyetemmel ismertetni, A feltaláló kötelessége, hogy a szellemi alkotást olyan részletességgel ismertesse, hogy az alapján a szakterületen jártas szakember számára a szellemi alkotás újdonsága és a feltalálói tevékenység egyértelmű legyen.

Ki dönt a befogadásról?

A PTE szabályzata alapján az Egyetem a bejelentés igazolt átvételétől számított 90 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgálati szellemi alkotásra igényt tart-e, illetve az alkalmazotti szellemi alkotást hasznosítani kívánja-e. A bejelentő és a találmány leírás alapján a KTTK egy jogász és egy innováció menedzser munkatársa előkészíti a megoldást arra a szintre, hogy egy szabadalmi ügyvivőtől kérhessünk újdonság/szabadalmazhatósági kutatást. A döntést az Innovációs Bizottság hozza meg a KTTK által készített előértékelés és javaslat figyelembe vételével. A döntésről a KTTK a feltalálót, illetve a feltalálók képviselőjét írásban tájékoztatja.

Mi történik, ha az Egyetem befogadja a szellemi terméket?

A személyhez fűződő jogok nem idegeníthetők el a feltaláló(k)tól, tehát mind a szabadalmi bejelentésben, mind a publikációkban a feltalálók megjelölésre kerülnek. A befogadás lényeges jogi következménye, hogy ettől az időponttól kezdődően a vagyoni jogok jogosultja az Egyetem lesz, ami azt jelenti, hogy az Egyetem dönthet a találmány további sorsa felől, meghatározhatja a szabadalmi, illetve hasznosítási stratégiát. Természetesen az iparjogvédelmi és a hasznosítási lépések megtételénél, döntések meghozatalánál is adódnak olyan kérdések, melyekhez elengedhetetlen a feltaláló(k) szakmai segítsége, tudása. Erre tekintettel a feltaláló a szellemi alkotás jogi oltalmazása és hasznosítása során köteles a KTTK munkatársaival, a szabadalmi ügyvivővel és a hasznosítási folyamatban bevont más személyekkel szorosan együttműködni és a szükséges szakmai tájékoztatást megadni.

Az Egyetem a szolgálati szellemi alkotás befogadását követően ésszerű időn belül köteles oltalmi bejelentést tenni, köteles továbbá az általában elvárható gondossággal eljárni az oltalom megszerzése érdekében. Az Egyetem eltekinthet az oltalmi bejelentés megtételétől, vagy a bejelentést visszavonhatja, ha a szellemi alkotást titokban tartja, és üzleti titkot képező megoldásként hasznosítja. Az oltalom megszerzésével és a szellemi alkotás hasznosításával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Egyetemet terheli.

    Bejelentéshez szükséges dokumentumokat alább érik el.