DEMOLA Pécs

demola_pecs

 

DEMOLA Pécs 

Az EIÖ pályázat megvalósításával kiemelt célunk, hogy inspiráló, az innovációs kezdeményezéseket, start-up törekvéseket és vállalkozóvá válást segítő környezetet biztosítsunk egyetemünk polgárai számára, hogy ezzel a háttérrel sikeres üzleti szereplőként kapcsolódjanak be a szűkebben és tágabban értelemezett régió gazdasági életébe. Ezt a célt szolgálja a DEMOLA Pécs innovációs együttműködési központ beindítása. A DEMOLA egy finn központú globális platform, amely világszerte 17 ország 50 egyetemének hallgatóit és az egyetemek gazdasági ökoszisztémáját alkotó szereplőit fogja össze. Hazánkban elsőként a BME keretei között jött létre DEMOLA központ, amely azóta a DEMOLA Közel-Kelet Európa regionális központjává nőte ki magát. A Demola működéséről, a megvalósított programokról és az aktuális kihívásokról a szervezet központi honlapján, a https://www.demola.net/ oldalon találhatnak részletes információkat.

demola_logo

A DEMOLA nemzetközi szinten tesztelt és igazoltan eredményes innovációs modell programot, eszköztárat kínál az egyetem és az őt körülvevő vállalati ökoszisztéma közötti együttműködés újragondolására. A folyamatosan változó gazdasági környezet teremtette kihívásokra a KKV szektor megfelelő K+F és innovációs humán erőforrás hiányában csak reaktívan válaszol, a jövőbe tekintés, proaktív gondolkodás kapacitási korlátokba ütközik. A DEMOLA olyan platformot teremt, amely egy jövőbe tekintő, megatrendekben gondolkodó vállalati kultúra kialakulásához kíván hozzájárulni. A „DEMOLA-koncepció” strukturált folyamatokon keresztül, standardizált eszköztárral segíti az egyetem vállalati partnerek, valamint a résztvevő hallgatók és kutatók közös alkotását, az innovációs értékteremtést.

A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy a vállalati szereplők számára lehetőség nyílik aktuális innovációs probléma tekintetében úgynevezett challenget indítani, amely a központi DEMOLA rendszerbe kerülve láthatóvá válik az összes DEMOLA egyetem hallgatói számára. A challenge iránt érdeklődő, különböző karokról (esetleg pécsin kívüli egyetemről) érkező hallgatókból szerveződött team nyolc héten keresztül strukturált és facilitált keretek között dolgozik a kihívásra megoldást jelentő eredményen. Ez az időszak mind a DEMOLA (egyetem) részéről, mind a vállalat részéről (egy vállalati szakember által) folyamatosan támogatott, amelyet a nyolcadik hét végén egy prezentáció zár le. A team a vállalatok számára bemutatja a challenge időszak eredményét, amely szellemi termékként a hallgatók tulajdona, és amely megvásárolható.

demola_cowork

Parnerségi ajánlat

A világ megváltozott és ez hatással lesz mindannyiunk életére. Szinte minden fejlesztés az online térbe került és új szintre emelkedett az online tartalmak iránti igény. Most fontosabbá vált, mint valaha, hogy segítséget nyújtsunk a régió cégeinek a különböző iparágakat érintő megaterndek és gazdasági jelzések felderítésében.

A DEMOLA keretei között lehetőséget akarunk adni a PTE KTTK partnerei számára a DEMOLA globális közösséggel való együttműködésre, és ennek keretében az adott piacokat érintő, a jövőre vonatkozó szkenáriók kidolgozására. A DEMOLA nemzetközi szinten tesztelt és igazoltan eredményes innovációs modell programot, eszköztárat kínál az egyetem és az őt körülvevő vállalati ökoszisztéma közötti együttműködés újragondolására. A folyamatosan változó gazdasági környezetben megfelelő innovációs humán erőforrás hiányában nehézséget jelent a felmerülő kihívásokra válaszolni, a proaktív gondolkodás gyakran kapacitási korlátokba ütközik.

A DEMOLA olyan unikális nemzetközi platformot teremt, amely egy jövőbe tekintő, megatrendekben gondolkodó vállalati kultúra kialakulásához kíván hozzájárulni. Az egyedülálló „DEMOLA-koncepció” strukturált folyamatokon keresztül, standardizált egyéni eszköztárral segíti a vállalati partnerek, valamint a résztvevő hallgatók és kutatók közös alkotását, az innovációs értékteremtést.

A „Demola koncepció” egy több lépésből álló strukturált, igazoltan eredményes módszertant, innovatív fejlesztési folyamatot jelent, amelynek lépései:

1. Projektalakítás. A cég számára leginkább érdekes jövőbeli szkenárió, jelenség definiálását követően a cég szakemberei a Demola szakértőinek segítségével releváns innovációs kihívást, demola challenge-t fogalmaznak meg.

2. Hallgató toborzás, csapatépítés. Egy Demola projektre gondosan szelektált, multidiszciplináris hallgatói csapat kerül összeállításra, amelyben a cég részéről delegált szakértő aktív résztvevő.

3. Challenge időszak. A Demola szakértőinek folyamatos támogatásával 8 hetes intenzív, kreatív együttműködési, együtt-alkotási időszak következik. A challenge időszak fontos állomásain a Demola Global szakértői konzultálnak a csapattal, további iránymutatást, verifikálást adva a munkának.

4. Eredmények. A projekt egy prezentációval zárul. A projekt kimenetei többféle konkretizáltsági szintet érhetnek el.

5. Hogyan tovább? A megszületett eredmények lehetséges továbbfejlesztése. Sokszor az eredmények köztes lépésként segíthetik további lehetőségek konkretizálását.

 

A folyamatot általánosan jellemzi:

-méltányos szellemi termék modell,

-korrekt, nemzetközi vállalkozásokkal kidolgozott szabályok,

-win-win együttműködés.

 

További információ:

czibok.balazs@pte.hu, +36-30/9255619

 

A DEMOLA Pécs működését a Tudástranszfer tevékenységek fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen az Egyetemközpontú Innovációs Ökoszisztéma kialakítása érdekében című 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00015 azonosító számú projekt támogatásával valósítjuk meg.

demola_infoblokk